ออกกำลังกาย ใน ฟิตเนส อย่างไร ให้ห่างไกล โควิด-19

Share : facebook_share google_share
line_share
twitter_share messenger_share

บทความ ออกกำลังกาย ใน ฟิตเนส อย่างไร ให้ห่างไกล โควิด-19

ออกกำลังกาย ใน ฟิตเนส อย่างไร ให้ห่างไกล โควิด-19ในเดือนตุลาคมนี้ รัฐบาลได้ประกาศคลายล็อกดาวน์ในสถานที่หลายแห่ง รวมไปถึง ฟิตเนส ( Fitness ) ด้วย ซึ่งผู้ที่ ออกกำลังกาย จะต้องมีการป้องกันตัวในการเล่นเครื่องเล่น และอุปกรณ์ภายใน ฟิตเนส เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 ด้วย

 

ชาวฟิตเนสในกรุงเทพ ฯ ทั้งหลาย เตรียมพร้อมกันได้เลย เพราะในเดือนนี้ รัฐบาลได้ประกาศคลายล็อกดาวน์ ฟิตเนส ( Fitness ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อกันอยู่ ถึงแม้ว่าคุณ อาจจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม ผู้ที่ต้องการเข้ามา ออกกำลังกาย ภายใน ฟิตเนส ( Fitness ) จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 ดังต่อไปนี้

 

สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา

 

การสวมหน้ากากอนามัย เป็นการป้องกัน โดยพื้นฐาน ในการป้องกัน การติดเชื้อ เข้าสู่ร่างกาย ที่จะเข้าผ่านทางลมหายใจ ซึ่งการใส่หน้ากากอนามัย อาจจะทำให้ ผู้ออกกำลังกาย รู้สึกอึดอัด ในการหายใจ ขณะเล่นได้ แต่ถ้าหากสวมไว้ ก็จะช่วยลด ความเสี่ยงจากการติดเชื้อ โควิด-19 ได้อย่างมาก

 

ลดระยะห่าง จากผู้เล่นท่านอื่น

 

สมาชิกภายใน ฟิตเนส ( Fitness ) ต้องมี ระยะห่างทางสังคม กับผู้เล่นท่านอื่น ( Social Distancing ) โดยห่างกันอย่างน้อย 1 - 2 เมตร และลดการ ใกล้ชิดกัน ระหว่างออกกำลังกาย รวมถึง ลดกันพูดคุยกัน หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกัน เพราะการพูดคุย อาจจะ ทำให้ละอองฝอย ของผู้ที่พูดออกมาได้ และทำให้อาจได้รับเชื้อได้ ถ้าหากผู้นั้น มีเชื้ออยู่ในร่างกาย ซึ่งเราก็ควร หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ไว้ก่อน เพราะไม่อาจทราบได้ว่าผู้เล่นท่านอื่น มีเชื้อแฝงอยู่หรือไม่

 

ใช้แอลกฮอล์ล้างมือ

 

ในการเล่นเครื่องเล่น หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในฟิตเนส ทำให้ผู้เล่น ต้องใช้ เครื่องออกกำลังกาย หรือหยิบจับ อุปกรณ์ ออกกำลังกาย ร่วมกับสมาชิกผู้อื่น ผู้เล่น จึงควร ใช้เจลล้างมื อและสเปรย์แอกอฮอล์ ที่มีการจัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายใน ฟิตเนส ( Fitness ) ทั้งก่อนและหลังใช้ ซึ่งหากผู้เล่น ต้องการพกพามาใช้เอง ก็สามารถทำได้ แต่ข้อสำคัญ คือ ความเข้มข้น ของแอลกฮอล์ ที่นำมา ใช้ล้างมือต้องมี ความเข้มข้น มากกว่า 70 % จึงจะฆ่าเชื้อโควิด - 19 ได้

 

มาตราการทั้ง 3 ข้อนี้ ถือได้ว่าเป็น แนวทางปฏิบัติตัว ในการเข้าใช้บริการ จากกรมอนามัย ซึ่งผู้เล่น ฟิตเนส ( Fitness ) สามารถป้องกันตนเองเพิ่มเติมได้ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

 

สวมถุงมือฟิตเนสขณะเล่น

 

เมื่อเข้ามา ออกกำลังกาย ในฟิตเนส ( Fitness ) แน่นอนว่า หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ผู้เล่นจะต้องเล่น เครื่องออกกำลังกาย หรือหยิบจับอุปกรณ์ออกกำลังกาย ร่วมกับ สมาชิกผู้อื่น ผู้เล่นจึงควรสวมถุงมือ เล่นฟิตเนส เพื่อลดการสัมผัส กับเครื่องเล่น หรืออุปกรณ์ออกกำลังกาย โดยตรง

 

งดการใช้เทรนเนอร์

 

เนื่องจากการ ใช้เทรนเนอร์ ( Training ) เป็นการสอน แบบตัวต่อตัว รวมไปถึง การออกกำลังกาย แบบกลุ่ม ที่ทำให้มี โอกาสเสี่ยง ในการสัมผัสร่างกาย รวมถึง สูดลมหายใจ ใกล้ชิดกัน แต่หากเลี่ยงไม่ได้ เทรนเนอร์ และผู้สอน จะต้องสวมหน้ากากอนามัย อยู่ตลอดเวลา

 

ชำระร่างกายให้สะอาด

 

หลังจากเล่นเสร็จ ฟิตเนส ( Fitness ) เสร็จเรียบร้อย ผู้เล่น ควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่เหลว โดยถูให้ทั่ว บริเวณฝ่ามือ หลังมือ และข้อมือ เป็นเวลา 20 - 30 วินาที หากจะให้เกิด ความสะอาด ทั่วร่างกาย ก็ให้อาบน้ำ ภายในห้องน้ำ ของ ฟิตเนสได้เลย

 

การออกกำลังกาย ภายใน ฟิตเนส ( Fitness ) สามารถเป็นแหล่งที่มี โอกาสในการติดเชื้อได้ ไม่แตกต่างจากการไปสถานที่อื่น ๆ ดังนั้น ผู้เล่น  ฟิตเนส ( Fitness ) จะต้องปฏิบัติตัว อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19 ได้ และหากมี ผู้เล่น มีความเสี่ยง ในการรับเชื้อมาจากที่ใด ก็ควรงดการ เล่นฟิตเนส หรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นไปก่อน เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

รองเท้า ออกกำลังกาย สำคัญมาก

ตะคริว ปัญหาหลักของการ ออกกำลังกายบทความที่น่าสนใจ

เทคนิค เข้าฟิตเนสอย่างไร ให้ผอม
การพักกล้ามเนื้อ เพื่อฟื้นฟูจาก เวทเทรนนิ่ง