isoex

Share : facebook_share google_share
line_share
twitter_share messenger_share

บทความ ออกกำลังกาย แบบเกร็งกล้ามเนื้อ ดีอย่างไร

ออกกำลังกาย แบบเกร็งกล้ามเนื้อ ดีอย่างไรการออกกำลังกาย แบบเกร็ง กล้ามเนื้อ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการ ออกกำลังกาย ที่ "เล่นน้อยแต่ได้มาก" แถมยังสามารถเล่นได้ที่บ้าน ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากอีกด้วย

 

การออกกำลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้อ หรือ การออกกำลังกายแบบไอโซเมตริก (Isometric Exercise) คือ การออกกำลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่ง โดยออกแรงเกร็งเต็มที่ เพื่อต้านกับแรงต้านทาน และค่อย ๆ คลายกล้ามเนื้อออก

 

การเกร็งกล้ามเนื้อ ต้องเลือกเป้าหมายกล้ามเนื้อ ที่จะเล่นก่อน ส่วนอวัยวะที่เหลือต่าง ๆ ต้องอยู่นิ่ง ไม่มีการเคลื่อนไหวใด การหายใจขณะที่เกร็งกล้ามเนื้อ ไม่ควรเบ่งลมหายใจเข้าและออกแรง เพราะจะทำให้แรงดันเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

 

ข้อดีของการออกกำลังกาย แบบเกร็งกล้ามเนื้อ

ทำให้ผู้เล่น สามารถเลือกส่วนของกล้ามเนื้อได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น หากคุณเล่นเวท แต่กล้ามเนื้อในบางส่วน ไม่สมดุล ไม่มีการพัฒนาหรือพัฒนาน้อยกว่าส่วนอื่น ๆ ก็ให้ใช้วิธีเกร็งกล้ามเนื้อในส่วนที่บกพร่อง เพื่อให้กล้ามเนื้อในส่วนนั้นขยายขึ้นได้ และมีความแข็งแรง

 

นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อ ออกกำลังกายหนักทั้งตัวไม่ได้ ก็ใช่วิธีนี้แทน โดยเลือกเล่นเฉพาะส่วนที่สามารถเล่นได้ สำหรับข้อเสีย เนื่องจากเป็นการเกร็งกล้ามเนื้อเป็นเฉพาะส่วน ๆ จึงไม่ก่อให้เกิดการกระตุ้นในส่วนอื่นองค์รวม

 

การออกกำลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้อ สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ ใช้เพื่อน้ำหนักตัวเป็นแรงต้านได้ เช่น

- ท่า Plank ได้กล้ามเนื้อส่วนท้อง

- ท่า Squat และท่า Wall Sit ได้กล้ามเนื้อส่วนต้นขาและน่อง

- ท่า Push Up ได้กล้ามเนื้อส่วนแขน

- ท่า Glute Bridge หรือสะพานโค้ง จะช่วยปรับปรุงสรีระด้านหลัง

และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ทั้งนี้ การออกกำลังกาย แบบเกร็งกล้ามเนื้อนั้น ไม่เหมาะกับ คนที่เป็นโรคหัวใจ หรือความดันสูง เพราะเวลาเกร็งกล้ามเนื้อ จะทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้น และยังส่งผลทำให้ความดันเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ออกกำลังกาย ประจำ แต่หุ่นยังไม่เฟิร์ม

ความสำคัญของ การคาร์ดิโอบทความที่น่าสนใจ

ออกกำลังกายที่ ฟิตเนส ครั้งแรกต้องเตรียมตัวอย่างไร
สัญญาณอันตรายเมื่อ ออกกำลังกาย มากเกินไป